Contactati-ne pentru mai multe detalii

+4021 326 06 01

Contabilitate si Expertiza

Ultimul update: 22 November 2012

Profitabilitatea unui business este dată de responsabilităţile asumate în procesul de plăţi şi încasări. O directă şi strictă revizuire a sistemului de contabilitate primar şi secundar al unei firme ajută la decongestionarea capitalului financiar. Lucrurile nu sunt niciodată simple în evoluţia liniară a cash-flow-ului.
Ai nevoie de o firmă acreditată şi profesionistă! Experienţa e ceea ce trebuie să recomande o expertiză contabilă.

Contabilitatea şi expertiză Ascelis este bazată pe verificări integrale obţinute în cadrul unei expertize extrajudiciare.

Contabilitatea şi expertiza Ascelis – Prevenirea unor penalităţi ulterioare. Probitatea serviciilor puse la dispoziţia oricărui partener este facută prin raportarea la evidenţele justificate fizic ale consultanţei noastre.

Misiunile de expertiză contabilă Ascelis permit:

  • Verificarea înregistrărilor legale în contabilitate;
  • Determinarea exactă a cash -flow-ului generat;
  • Determinarea exactă a plafoanelor privind plăţile şi încasările;
  • Corectitudinea evidenţelor şi a achitării obligaţiilor fiscale către terţi;
  • Simularea unui control contabil;
  • Stabilirea prejudiciului companiei cauzat de către persoanele care se fac vinovate de încălcarea reglementărilor stipulate.